23-09-2011 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XI Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 28 września 2011 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie informacji przez Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     wyboru ławników sądowych,

b)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta i gminy na 2011 rok,

c)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dolsku – rejon ulicy Polnej II,

d)     wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego,

e)     zlecenie Komisji Rewizyjnej wykonania kontroli zasadności złożenia skargi,

f)       opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Sremie zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Sremie,

g)     wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej 3 lat,

h)     zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostrowieczno.

6.      Interpelacje i wnioski radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.