24-10-2011 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 26 października 2011 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie informacji przez Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dolsk w roku szkolnym 2010/2011.

6.      Informacja Przewodniczącej Rady dot. analizy oświadczeń majątkowych radnych.

7.      Informacja Burmistrza dot. analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych.

8.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok,

b)     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok,

c)     opłaty od posiadania psów na 2012 rok,

d)     opłaty targowej na 2012 rok,

e)     obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok,

f)       rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2012 rok,

g)     zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym gruntów Międzychód,

h)     Gminnego programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok,

i)        Statutu Gospodarki Komunalnej w Dolsku,

j)       rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego gminy i kierowanego przez niego Urzędu,

k)      ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizacje zadania prowadzonego w formie gospodarki pozabudżetowej,

l)        zmiana budżetu na rok 2011,

m)    zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2011 – 2020.

9.      Interpelacje i wnioski radnych.

10.  Wolne głosy i wnioski.

11.  Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.