14-02-2013 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Gospodarka Odpadami - przepisy prawa

 

 

 

 

 

 

1.      Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” z siedzibą w Czempiniu » pobierz - Plik PDFPDF

 

2.      Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT”:

-         uchwała nr 94/XLI/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” z dnia 29 października 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi » pobierz - Plik PDFPDF

-         uchwała nr 95/XLI/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” z dnia 29 października 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości » pobierz - Plik PDFPDF

-         uchwała nr 96/XLI/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” z dnia 29 października 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności » pobierz - Plik PDFPDF

-         uchwała nr 105/XLIII/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” » pobierz - Plik PDFPDF

 

3.      Planu Gospodarki Odpadami Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017 » pobierz całość - Plik ZIPZIP (12,1 MB)

 

4.      Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach » pobierz - Plik PDFPDF

 

 

 

Ostatnia aktualizacja:

   22 marca 2013 r.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk              Kontakt: umig@dolsk.pl