26-04-2013 r. Wersja do wydruku  

Turniej Piłki Nożnej Drużyn Sołeckich Gminy Dolsk

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

MISTRZOSTW GMINY DOLSK DRUŻYN SOŁECKICH

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY

DOLSK 2013

 

 

1.      Cel - popularyzacja piłki nożnej jako dyscypliny sportu, prowadzenie rywalizacji sportowej, zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Gminy Dolsk.

2.      Organizator – Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku, Sołectwo Nowieczek.

3.      Termin – 01.05.2013 r. (ŚRODA) godz. 10:00 – informacja pod nr tel 061-28-25-977.

4.      Miejsce – boiska przy świetlicy w Nowieczku.

5.      Zasady uczestnictwa:

-         w Turnieju mogą uczestniczyć zespoły piłkarskie, których zawodnicy są mieszkańcami danej wsi /potwierdzony meldunek w dowodzie osobistym /,

-         istnieje możliwość udziału w drużynie 2 zawodników spoza sołectwa, jednak muszę oni być mieszkańcami gminy Dolsk

-         w meczu uczestniczy 6 zawodników w tym bramkarz

-         zespół może składać się maksymalnie z 10 zawodników

-         lista zgłoszonych zawodników powinna być podpisana przez sołtysa danej wsi

-         organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w Turnieju osób chorych i wynikających z tego powodu wypadków oraz ze skutków wypadków podczas gry

-         w ramach Turnieju organizator ubezpiecza imprezę od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia NW zespoły powinny załatwić we własnym zakresie

-         zespół zgłaszający protest musi dostarczyć go na piśmie bezpośrednio po rozegranym meczu, organizator rozpatruje sprawę i informuje zainteresowane zespoły, warunkiem przyjęcia protestu jest wpłacenie kaucji w wysokości 50 zł, w przypadku nieuzasadnionego protestu kaucja przepada

-         w Turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 15 lat, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

6.      Zasady przeprowadzenia Turnieju. Podczas rozgrywek obowiązują przepisy gry w piłkę nożną z następującymi zmianami:

-         zespoły uczestniczące w Turnieju podzielone zostaną na grupy,

-         w grupach zespoły grają systemem każdy z każdym do półfinału awansują po 2 pierwsze zespoły z każdej grupy, półfinał A1-B2, B1-A2

-         czas trwania meczu 1 x 7 min. bez zmiany boisk

-         nie obowiązują przerwy dla zespołu podczas trwania meczu

-         nie obowiązują faule kumulowane

-         kartki: żółta – kara 1,5 min

czerwona – zawodnik opuszcza boisko i nie może grać w następnym meczu, wykluczenie z gry /czerwona kartka/ powoduje 3 min. osłabienie zespołu

-         od półfinału obowiązuje system pucharowy

-         w przypadku remisu – 3 rzuty karne, a następnie rzuty karne do skutku

7.      Nagrody – zwycięski zespół otrzymuje puchar ufundowane przez organizatorów, statuetka Król Strzelców.

8.      Uwagi końcowe – wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator Turnieju. Każdy zespół otrzyma napoje chłodzące.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.