19-02-2007 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na V Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na V Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 20 lutego 2006 roku o godz. 1400 w sali Urzędu Miasta i Gminy Dolsk z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie V Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007,

b)     uchwalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska na rok 2007,

c)     uchwalenia planu pracy Komisji Oświaty,Kultury i Sportu na rok 2007,

d)     uchwalenia planu pracy Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych na 2007 rok,

e)     w sprawie zmiany uchwały nr IV/21/06 w sprawie budżetu miasta i gminy na 2007 rok,

f)       zmiająca uchwałę w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2007,

g)     przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolsk,

h)     Szkoły Podstawowej w Małachowie,

i)        nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa,

j)       ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością gminy Dolsk,

k)      przystąpienia do Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna”,

l)        diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Dolsk.

6.      Interpelacje i wnioski radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.