18-04-2016 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XVII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XVII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 roku o godz. 1700 w sali widowiskowej w Dolsku, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.      Informacja dotycząca bezpieczeństwa przeciwpożarowego za rok 2015 na terenie miasta i gminy Dolsk.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)     wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie gminie,

b)     powołania Komisji Ochrony Środowiska.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Wolne głosy i wnioski.

10.  Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.