01-04-2007 r. Wersja do wydruku  

INFORMACJA

 

 

 

 

 

INFORMACJA

 

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

W MIEŚCIE DOLSK

 

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku obowiązujący na terenie miasta i gminy Dolsk nakłada na właścicieli nieruchomości oraz właścicieli i najemców lokali obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości m. in. poprzez ich wyposażenie w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych: pojemniki, kontenery i worki oraz zawarcia umów z uprawnionymi podmiotami na odbiór odpadów.

 

Przeprowadzono negocjacje z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śremie Sp. z o.o., w wyniku których uzyskano obniżenie cen usług dla wszystkich usługobiorców, stąd konieczność podpisania nowych umów przez wszystkich zobowiązanych.

 

Ceny usług wykalkulowano uwzględniając wcześniejsze sugestie mieszkańców - zróżnicowano je w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym.

 

 

W dniach:

16-17 kwietnia 2007 r. w godz. 900 – 1500

18-19 kwietnia 2007 r. w godz. 1100 – 1700

 

pracownicy PGKiM w Śremie pełnić będą dyżury w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk – pokój nr 15, aby umożliwić mieszkańcom dopełnienie niezbędnych formalności w miejscu zamieszkania.

 

 

Właściciele nieruchomości, którzy nie skorzystają z dyżurów, będą mogli podpisać umowy w siedzibie Przedsiębiorstwa w Śremie przy ul. Parkowej 6, najpóźniej do końca kwietnia 2007 r.

 

Z końcem kwietnia 2007 r. każda zobowiązania osoba winna posiadać stosowną umowę na wywóz odpadów; niewytłumaczalny będzie jej brak w przypadku przeprowadzania w tym zakresie kontroli.

 

 

 

Burmistrz

 

/-/ Henryk Litka


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.