16-12-2016 r. Wersja do wydruku  

OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

 

w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań gminy Dolsk w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK

 

 

ogłasza, że wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.

 

Wyniki konkursu:

 

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Okręgowy

Stowarzyszenie Charytatywne

w Poznaniu

powierzenie realizacji zadań gminy Dolsk w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin

przewidywana kwota na realizację zadania w 2017r. wynosi 144750,00 zł

 

Ogłoszenie zamieszcza się:

1.    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dolsk

2.    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dolsk

3.    na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Dolsk

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.