09-06-2017 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXXII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 roku o godz. 1230 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.     Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.     Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.     Wręczenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk odznaki „Za zasługi dla Miasta i Gminy Dolsk” Pani Barbarze Wierzbińskiej i Ks. Proboszczowi Tomaszowi Bulińskiemu.

7.     Przerwa w obradach (30 minut).

8.     Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)    zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,

b)    absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,

c)     zgłoszenia sołectwa Błażejewo do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”,

d)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok,

e)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2017-2029.

9.     Odpowiedzi na interpelacje radnych.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.