22-11-2017 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXXVIII Sesj

 

 

 

 

 

 

Przewodniczca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXVIII Sesj Rady Miasta i Gminy Dolsk, ktra odbdzie si w dniu 29 listopada 2017 roku o godz. 1100 w sali widowiskowej w Dolsku z nastpujcym porzdkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnoci obrad.

2.      Przedstawienie porzdku obrad.

3.      Przyjcie protokou z obrad XXXVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z dziaalnoci midzysesyjnej.

5.      Informacja Przewodniczcej Rady z dziaalnoci midzysesyjnej.

6.      Rozpatrzenie projektw uchwa w sprawie:

a)     zmieniajca uchwa w sprawie uchway budetowej miasta i gminy na 2017 rok;

b)     rocznego programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018;

c)      przyjcia Gminnego programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych na rok 2018;

d)     zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod na terenie gminy Dolsk dla spki remskie Wodocigi Sp. z o.o. w remie;

e)     dopaty do wszystkich taryfowych grup odbiorcw usug zbiorowego zaopatrzenia w wod na terenie gminy Dolsk dla spki remskie Wodocigi Sp. z o.o. w remie;

f)      wyraenia zgody na odstpienie od obowizku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali stanowicych wasno Gminy Dolsk;

g)     nazw ulic w miejscowoci Drzonek;

h)     okrelenia Programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoci zwierzt na terenie gminy Dolsk w 2018 roku;

i)        przekazania nakadw inwestycyjnych Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masowie;

j)       uzgodnienia zabiegw pielgnacyjnych drzewa pomnika przyrody z gatunku db szypukowy w parku dworskim w Mepinie;

k)     zbadania prawidowoci realizacji zada;

l)        zmiany Statutu Gminy Dolsk.

7.      Informacja Burmistrza w sprawie obwodnicy miasta Dolska.

8.      Odpowiedzi na interpelacje radnych.

9.      Interpelacje i zapytania radnych.

10.  Wolne gosy i wnioski.

11.  Zakoczenie obrad.

 

 

 

Przewodniczca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Paweczyk


.: Powrt :.
Wszelkie prawa zastrzeone  © 2006 - Urzd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plikw cookies.       Wicej informacji znajdziesz w Polityce Prywatnoci.