23-01-2018 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XL Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XL Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2018 roku o godz. 1100 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.     Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.     Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.     Informacja z działalności Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT”.

7.     Sprawozdanie za rok 2017 Komisji Rady Miasta i Gminy w Dolsku:

-        Rewizyjnej

-        Inwestycji i Spraw Gospodarczych

-        Ochrony Środowiska

-        Oświaty, Kultury i Sportu

8.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)    powołania Komisji Rewizyjnej;

b)    powołania Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych;

c)     powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa;

d)    powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska;

e)    planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych na 2018 rok;

f)      planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa na 2018 rok;

g)    planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2018 rok;

h)    udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

9.     Odpowiedzi na interpelacje radnych.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.