12-09-2018 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XLVIII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XLVIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 19 września 2018 roku o godz. 1000 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XLVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.      Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)     w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok,

b)     w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2018-2029,

c)      w sprawie Statutu Gminy Dolsk,

d)     w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych,

e)     w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

7.      Zapoznanie rady z ostateczną treścią deklaracji w sprawie 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

8.      Odpowiedzi na interpelacje radnych.

9.      Interpelacje i zapytania radnych.

10.  Wolne głosy i wnioski.

11.  Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.