05-12-2018 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na III Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na III Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 roku o godz. 1600 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.     Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

5.     Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)    w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok,

b)    w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,

c)    w sprawie miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,

d)    w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019,

e)    w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dolsku sieci wodociągowej w Lipówce,

f)     w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dolsk,

g)    w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/147/08 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia gminy Dolsk do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie.

6.     Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.     Interpelacje i zapytania radnych.

8.     Wolne głosy i wnioski.

9.     Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

/-/ Romuald Nawrot

 

 

 

Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link:

 

>>> System eSesja <<<


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.