03-01-2019 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na V Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na V Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 roku o godz. 1400 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.     Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

5.     Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)    w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

b)    w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

c)    w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

d)    w sprawie wniesienia sprzeciwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

6.     Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.     Interpelacje i zapytania radnych.

8.     Wolne głosy i wnioski.

9.     Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

/-/ Romuald Nawrot

 

 

 

Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link:

 

>>> System eSesja <<<


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.