16-01-2019 r. Wersja do wydruku  

Informacja o obowiązku sprawozdawczym

 

 

 

 

 

Uwaga! Informacja dla podmiotów zbierających odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - tzw. punkty skupów

 

 

 

Szanowni Państwo

 

 

Informujemy, że Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 2056) wprowadziła nowy obowiązek sprawozdawczy dotyczący przekazywania do gminy sprawozdań w zakresie odpadów komunalnych przez podmioty zbierające frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. 2018 poz. 1627), które weszło w życie 8 września 2018 r. W związku z tym, że w gminie Dolsk kompetencje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przejął Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”, sprawozdanie należy składać na adres Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”, ul. Kościańskie Przedmieście 2B, 64-020 Czempiń raz w roku, do dnia 31 stycznia za rok poprzedni. Niezłożenie sprawozdania skutkuje nałożeniem kary pieniężnej określonej w art. 9xaa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018, poz. 1454).

 

 

Związek Międzygminny

„Centrum Zagospodarowania

Odpadów - SELEKT"


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.