21-02-2019 r. Wersja do wydruku  

OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie dokonali zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni, zobowiązani są do niezwłocznego dostarczenia zgłoszenia do UMiG Dolsk (biuro nr 17) według załączonego druku >>> pobierz Plik DOCWORD

 

W przypadku nie złożenia oświadczenia Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia danych niezbędnych do prowadzenia ewidencji.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.