17-09-2019 r. Wersja do wydruku  

Ważne zmiany dotyczące deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości

 

 

 

 

 

 

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT informuje, że z dniem 6 września 2019 r. obowiązują nowe zapisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1579, Dz. U. z 2019 r. poz. 1403, Dz. U. z 2019 r. poz. 730, Dz. U. z 2018 r. poz. 1629).

 

Zgodnie z obowiązującą ustawą przypomina, że stosuje się następujące terminy dotyczące składania nowej deklaracji i zmian deklaracji:

-        złożenie nowej deklaracji: deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości lub od momentu powstania na nieruchomości odpadów;

-        zmiana deklaracji: każdorazowo zmieniając deklarację (np. w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość - zgon/ narodziny/ przeprowadzka itp.) należy pamiętać, aby złożyć deklarację zmieniającą w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

 

WAŻNE ZMIANY!!!

 

Zgodnie z art. 6m ust 4. ww. ustawy:

 

„Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny...

z wyjątkiem ... zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca...” gdzie czas na złożenie deklaracji wynosi 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 

Przykład

 

NIE MA MOŻLIWOŚCI zmiany deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty za okres wstecz, co oznacza, że np. w przypadku, gdy we wrześniu z nieruchomości wyprowadził się jeden z mieszkańców, a właściciel nieruchomości nie złożył do 10 października deklaracji zmieniającej, będzie zobowiązany ponieść opłaty za cały okres do czasu dokonania zmiany.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.