28-10-2007 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XVI Sesj

 

 

 

 

 

 

Przewodniczcy Rady MiG Dolsk zaprasza na XVI Sesj Rady Miasta i Gminy Dolsk, ktra odbdzie si w dniu 29 padziernika 2007 roku o godz. 1400 w sali Urzdu Miasta i Gminy Dolsk z nastpujcym porzdkiem obrad:

1.      Otwarcie XVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjcie protokou z obrad XV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

3.      Informacja Burmistrza z dziaalnoci midzysesyjnej.

4.      Analiza owiadcze majtkowych.

5.      Podjcie uchwa w sprawach:

a)     specjalistyczne usugi opiekucze z wyczeniem specjalistycznych usug opiekuczych dla osb z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegowych warunkw czciowego lub cakowitego zwolnienia od opat jak rwnie trybu ich pobierania,

b)     wyboru awnikw sdowych,

c)     zmiany budetu miasta i gminy na rok 2007,

d)     ustalenia opat za wiadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gmin Dolsk,

e)     ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizacj zada prowadzonych w formie gospodarki pozabudetowej.

6.      Opinia Rady Miasta i Gminy Dolsk do wnioskw w sprawie obiektw rekultywacyjnych przewidzianych do wykonania w roku 2008.

7.      Interpelacje i wnioski radnych.

8.      Wolne gosy i wnioski.

9.      Zakoczenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczcy Rady

 

Zbigniew Kierzkowski


.: Powrt :.
Wszelkie prawa zastrzeone  © 2006 - Urzd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plikw cookies.       Wicej informacji znajdziesz w Polityce Prywatnoci.