26-08-2020 r. Wersja do wydruku  

Dodatek solidarnociowy tylko do koca sierpnia

 

 

 

Tylko do koca sierpnia mona wnioskowa o dodatek solidarnociowy. Zakad Ubezpiecze Spoecznych wypaci ju 271 mln z tytuu tego dodatku. Do wielkopolskich placwek ZUS wpyno prawie 11,5 tys. wnioskw o to wiadczenie.

 

Dodatek solidarnociowy wynosi 1400 z miesicznie. O wiadczenie mona wystpowa do 31 sierpnia. Dodatek mona otrzyma najwczeniej za miesic, w ktrym osoba uprawniona zoya wniosek.

 

Wypata wiadczenia nastpuje w cigu kilku dni od zoenia wniosku. Z danych ZUS wynika, e czciej o rodki wnioskuj kobiety – 58 proc. Pod wzgldem wieku najwiksza liczba wnioskw – ok. 32 proc. – pochodzi od osb midzy 26 a 35 rokiem ycia.

 

O wiadczenie mog wnioskowa osoby, z ktrymi z powodu Covid-19, po 15 marca 2020 r., pracodawca rozwiza umow o prac za wypowiedzeniem lub, po tym terminie, ich umowa o prac na czas okrelony, wygasa – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

 

Warunkiem otrzymania dodatku solidarnociowego jest podleganie ubezpieczeniom spoecznym z tytuu umowy o prac przez czny okres co najmniej 60 dni w br.

 

wiadczenie przysuguje rwnie osobom bezrobotnym, czyli ju zarejestrowanym w urzdzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnociowego oznacza zawieszenie wypaty zasiku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.

 

Za osob pobierajc dodatek solidarnociowy opaca si skadki emerytaln i rentow, a take skadk zdrowotn. Patnikiem skadek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnociowego. Jednak skadki nie pomniejszaj wypaty, poniewa s finansowane z budetu pastwa.

 

O wiadczenie mona wnioskowa wycznie drog elektroniczn, czyli na Platformie Usug Elektronicznych ZUS (PUE). Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnociowego lub decyzja o odmowie bd dostpne na PUE ZUS.

 

 

 

Informacja prasowa ZUS:

Marlena Nowicka

Regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce


.: Powrt :.
Wszelkie prawa zastrzeone  © 2006 - Urzd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plikw cookies.       Wicej informacji znajdziesz w Polityce Prywatnoci.