26-04-2021 r. Wersja do wydruku  

Ogoszenie o rozstrzygniciu konkursu ofert na realizacj zada publicznych w gminie Dolsk w roku 2021

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk informuje, e w ogoszonym na dzie 18 marca 2021 roku otwartym konkursie ofert na realizacj zada publicznych z zakresu:

1.    upowszechniania kultury fizycznej i sportu zoono 1 ofert na realizacj zadania

Temat zadania: „Organizowanie imprez i zaj rekreacyjno-sportowych na terenie gminy”

 

Wyniki konkursu:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysoko przyznanych rodkw publicznych

1.

Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywnoci lokalnej w Gminie Dolsk – DLK 2020

Mikoajki Miasta i Gminy Dolsk

Oferta niezgodna merytorycznie z zadaniem

 

 

2.    nauki, edukacji, owiaty i wychowania przyznano dotacj 3 organizacjom

Temat zadania: „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i modziey”

 

Wyniki konkursu:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysoko przyznanych rodkw publicznych

1.

Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywnoci lokalnej w Gminie Dolsk – DLK 2020

Wakacyjne warsztatowe czwartki

3000 z

2.

Fundacja Nowoczesny Konin

Fachman

1200 z

3.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Nowieczek

Chwy kierownic i wzmocnij kondycj – propagowanie rowerowej rekreacji sportowej na obszarze wiejskim

3495 z


.: Powrt :.
Wszelkie prawa zastrzeone  © 2006 - Urzd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plikw cookies.       Wicej informacji znajdziesz w Polityce Prywatnoci.