26-08-2009 r. Wersja do wydruku  

OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk

 

w sprawie opracowania: „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Dolsk”

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) informuje się, że zostało opracowane i wyłożone do publicznego wglądu opracowanie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Dolsk”.

 

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzone jest z urzędu.

 

Zapoznać się z opracowanym materiałem oraz złożyć wnioski i uwagi można w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk, w godzinach urzędowania, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

DOLSK

/-/ HENRYK LITKA


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.