09-08-2010 r. Wersja do wydruku  

INFORMACJA

 

 

 

 

USUWAMY AZBEST

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Śremie uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków o wykonanie usługi usuwania wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest.

 

Do składania ww. wniosków uprawnione są osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, posiadające zlokalizowane na terenie powiatu śremskiego budynki, które są lub były pokryte wyrobami budowlanymi zawierającymi azbest, spełniające następujące warunki:

1)      są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości,

2)      są użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości,

3)      są użytkownikami rodzinnych ogrodów działkowych,

4)      złożyli wójtowi/burmistrzowi w ustawowym terminie informacje o użytkowaniu wyrobów zawierających azbest.

 

Poniżej można zapoznać się z dokumentami:

WNIOSEK »   Plik DOCWORD (44,5 kB)   lub   Plik PDFPDF (50 kB)

ZASADY REALIZACJI »   Plik PDFPDF (53,3 kB)

ZASADY ROZLICZENIA »   Plik PDFPDF (31,6 kB)

 

Szczegółowe zasady i tryb postępowania dotyczącego przyjmowania i rozpatrywania oraz realizacji wniosków o wykonanie usługi usuwania wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest, a także sposobu finansowania zadania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na jego wykonanie, określa dokument pt.: Zasady realizacji zadania pn. Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Powiatu Śremskiego w roku 2010, dostępny na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Śremie oraz Urzędów Gmin: Brodnica, Dolsk, Książ Wlkp. i Śrem.

 

Wnioski należy składać do dnia 30 października 2010r. w urzędzie gminy właściwym dla położenia nieruchomości, z których mają być usunięte wyroby budowlane i odpady zawierające azbest, na formularzu stanowiącym załącznik do ww. dokumentu. Usuwanie azbestu potrwa do dnia 30 listopada 2010r., a wykonawcą zadania będzie firma wyłoniona w drodze przetargu.

 

 

 

WICESTAROSTA

Piotr Ruta ( - )


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.