30-08-2010 r. Wersja do wydruku  

STYPENDIA - 2010/2011

 

 

 

 

 

 

STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIW ZAMIESZKAYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY DOLSK na rok szkolny 2010-2011

 

 

Komu przysuguj wiadczenia pomocy materialnej?

wiadczenia pomocy materialnej przysuguj:

1)     uczniom szk publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szk publicznych dla modziey i dla dorosych oraz suchaczom publicznych kolegiw nauczycielskich, nauczycielskich kolegiw jzykw obcych i kolegiw sub spoecznych- do czasu ukoczenia ksztacenia, nie duej jednak ni do ukoczenia 24 roku ycia;

2)     wychowankom publicznych i niepublicznych orodkw umoliwiajcych dzieciom i modziey upoledzonym umysowo w stopniu gbokich, a take dzieciom i modziey upoledzonym umysowo ze sprzonymi niepenosprawnociami realizacj odpowiednio obowizku szkolnego i obowizku nauki – do czasu ukoczenia realizacji obowizku nauki;

3)     uczniom szk niepublicznych nie posiadajcych uprawnie szk publicznych dla modziey i dla dorosych- do czasu ukoczenia realizacji obowizku nauki;

 

Kto moe otrzyma stypendium szkolne:

1.      Stypendium szkolne mog otrzyma uczniowie znajdujcy si w trudnej sytuacji materialnej wynikajcej z niskich dochodw na osob w rodzinie, a w szczeglnoci z rodzin: w ktrych wystpuje : bezrobocie, niepenosprawno, cika lub dugotrwaa choroba, wielodzietno, brak umiejtnoci wypeniania funkcji opiekuczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a take gdy rodzina jest niepena.

2.      Miesiczna wysoko dochodu na osob w rodzinie ucznia uprawniajca do ubiegania si o stypendium szkolne nie moe by wiksza ni 351,- z netto.

3.      Warunkiem ubiegania si przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest zoenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

 

Formularze wnioskw dostpne s w Urzdzie Miasta i Gminy Dolsk - pokj nr 7, w szkoach podstawowych i Gimnazjum w Dolsku.

 

 

Wniosek rwnie mona pobra poniej:

 

WORD (75 kB)   lub   PDF (58,6 kB)

 

 

Termin skadania wnioskw

 

Wnioski naley skada od 1 do 15 wrzenia 2010 roku w Urzdzie Miasta i Gminy Dolsk - pokj nr 7, a w przypadku suchaczy kolegiw nauczycielskich, nauczycielskich kolegiw jzykw obcych oraz kolegiw pracownikw sub spoecznych do 15 padziernika 2010 roku.


.: Powrt :.
Wszelkie prawa zastrzeone  © 2006 - Urzd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plikw cookies.       Wicej informacji znajdziesz w Polityce Prywatnoci.