09-12-2010 r. Wersja do wydruku  

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

 

 

 

 

 

 

Do 17 grudnia 2010 r. trwa nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w celu przeprowadzenia na terenie gminy Dolsk, w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

 

Zgodnie z „Instrukcją organizacyjną w sprawie sposobu przeprowadzenia NSP 2011”, opracowaną przez Główny Urząd Statystyczny, kandydat na rachmistrza spisowego musi spełniać podstawowe wymagania:

-         ukończone 18 lat,

-         co najmniej średnie wykształcenie (pożądane wyższe),

-         zamieszkiwanie lub praca na terenie gminy Dolsk,

-         niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe),

-         korzystanie z pełni praw publicznych,

-         znajomość obsługi komputera i systemu GPS,

-         praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,

-         dyspozycyjność,

-         sprawność fizyczna,

-         łatwość nawiązywania kontaktów i wzbudzania zaufania,

-         uprzejmość i cierpliwość,

-         umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,

-         obowiązkowość, rzetelność i staranność,

-         umiejętność organizacji pracy.

 

Terminy i zakres obowiązków rachmistrzów spisowych:

-         od 5 stycznia do 25 lutego 2011 r. – szkolenia kończące się egzaminami,

-         od 1 do 17 marca 2011 r. – obchód przedspisowy,

-         od 6 do 7 kwietnia 2011 r. – szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów,

-         od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. – spis ludności i mieszkań z zastosowaniem urządzenia typu hand-held wyposażonego w specjalnie opracowaną aplikację formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy),

-         od 1 do 21 lipca 2011 r. – rozliczenie z wykonanych prac.

 

Zgłoszenia na kandydatów na rachmistrzów w gminie Dolsk przyjmowane są do poniedziałku 17 grudnia 2010 r. do godz. 15.00, w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4. Do podania należy dołączyć:

-         kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie,

-         oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),

-         oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

-         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Z osobami wybranymi na podstawie terminowo złożonych oraz kompletnych dokumentów, przeprowadzone będą w poniedziałek 20 grudnia 2010 r. rozmowy kwalifikacyjne, w wyniku których wyłonionych zostanie 3 kandydatów na rachmistrzów. Osoby te wezmą udział w szkoleniach z zakresu metodologii i tematyki spisu oraz w warsztatach w zakresie posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami.

 

Kandydaci, którzy wezmą udział we wszystkich szkoleniach będą mogli przystąpić do egzaminu. Po uzyskaniu pozytywnej oceny i złożeniu pisemnego przyrzeczenia zostaną, na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego, powołani przez dyrektora Urzędu Statystycznego na rachmistrzów spisowych w NSP 2011.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.