20-12-2010 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na III Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na III Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2010 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie III Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Zatwierdzenie porządku obrad Sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok,

b)     budżetu miasta i gminy na 2011 rok,

c)     Wieletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2011-2020,

d)     przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk,

e)     nabycie nieruchomości położonej w Lipówce,

f)       diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych miasta i gminy Dolsk.

5.      Opinia w sprawie przyjęcia obiektu do planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

6.      Interpelacje i wnioski radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.