GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Organizacje Pozarządowe - konsultacje


Organizacje Pozarządowe - konsultacje

 

 

 

 

 

Konsultacje dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020

 

 

W związku z przygotowywanym rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020 r. Urząd Miasta i Gminy Dolsk zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) działających na rzecz Gminy Dolsk, do przedstawienia swoich propozycji do wyżej wymienionego programu.

 

 

Projekt uchwały można pobrać ze strony internetowej gminy Dolsk zakładka Współpraca/Organizacje pozarządowe/Konsultacje >>> pobierz Plik PDFPDF.

 

Projekt jest dostępny do wglądu także w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk - pokój nr 7.

 

W szczególności konsultacje dotyczą obszarów w jakich podejmowane są zadania oraz zakresu tych zadań.

 

Opinie winny być wyrażone w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres umig@dolsk.pl lub dostarczone do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Dolsk.

 

 

Termin wyrażania opinii:

od dnia 11 września 2019 roku do dnia 25 września 2019 roku
Opublikowano dnia 10-09-2019 r.