GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert


Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

 

 

 

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań gminy Dolsk w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych i niepełnosprawnych, w szczególności poprzez zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych...

 

 

>>> POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ <<<

 
Opublikowano dnia 31-12-2019 r.