GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Usuwanie wyrobów budowlanych zawierających azbest


Usuwanie wyrobów budowlanych zawierających azbest

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk informuje o możliwości składania wniosków o wykonanie usługi usunięcia wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Dolsk.

 

Wnioski będą przyjmowane do dnia 15 lipca 2020 r.

 

Zasady przyznawania dofinansowania ze środków publicznych określone zostały w Regulaminie.

 

Przedsięwzięcie to realizowane jest przy współpracy z Powiatem Śremskim ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przy udziale środków budżetu Gminy Dolsk (Informacja Starostwa Powiatowego).

 

 

>>> POBIERZ <<<

 

 

 

Dodatkowo powyższą informację umieszczono w zakładce INFORMATOR: Gospodarka Odpadami >>> Pozostałe informacje.
Opublikowano dnia 05-05-2020 r.