GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Ogłoszenie w sprawie wyników otwartego konkursu ofert


Ogłoszenie w sprawie wyników otwartego konkursu ofert

 

 

 

Ogłoszenie w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań gminy Dolsk w 2021 roku w zakresie pomocy społecznej poprzez zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK

 

ogłasza, że wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi określone w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.

 

Wyniki konkursu

 

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „ARKA”

ul. Kolejowa 24

63–800 Gostyń

powierzenie realizacji zadań gminy Dolsk w 2021 roku w zakresie pomocy społecznej poprzez zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Przewidywania kwota na realizację zadania wynosi 180 000,00 zł

 

Ogłoszenie zamieszcza się:

1.    Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dolsk.

2.    W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dolsk.

3.    Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Dolsk.
Opublikowano dnia 29-12-2020 r.