GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań...


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dolsk w roku 2021

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk informuje, że w ogłoszonym na dzień 18 marca 2021 roku otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

1.    upowszechniania kultury fizycznej i sportu złożono 1 ofertę na realizację zadania

Temat zadania: „Organizowanie imprez i zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie gminy”

 

Wyniki konkursu:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk – DLK 2020

Mikołajki Miasta i Gminy Dolsk

Oferta niezgodna merytorycznie z zadaniem

 

 

2.    nauki, edukacji, oświaty i wychowania przyznano dotację 3 organizacjom

Temat zadania: „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”

 

Wyniki konkursu:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk – DLK 2020

Wakacyjne warsztatowe czwartki

3000 zł

2.

Fundacja Nowoczesny Konin

Fachman

1200 zł

3.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Nowieczek

Chwyć kierownicę i wzmocnij kondycję – propagowanie rowerowej rekreacji sportowej na obszarze wiejskim

3495 zł
Opublikowano dnia 26-04-2021 r.