8 mln zł dla Gminy Dolsk

8 mln zł dla Gminy Dolsk

   30 maja 2022 roku ogłoszone zostały wyniki drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Dofinansowanie kosztów planowanych inwestycji otrzymało łącznie 2845 jednostek samorządu terytorialnego i związków JST. Wśród nich znalazła się również gmina Dolsk aplikując o wsparcie realizacji zadania: „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno-szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą”.

   To największe w historii Gminy Dolsk pozyskane wsparcie, stanowi uwieńczenie dwuletnich starań i pracy urzędników oraz członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta i Gminy Dolsk. 

   Pierwsze działania zostały podjęte w roku 2019 – zlecono opracowanie pełnej dokumentacji technicznej na przedmiotowe zadanie. W połowie roku 2020 Urząd Miasta i Gminy Dolsk uzyskał wszystkie wymagane przepisami prawa pozwolenia na realizację inwestycji „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno-szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą”.

   Kolejny krok to starania o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych, które pozwoliłyby udźwignąć ciężar finansowy zadania. W roku 2021 złożyliśmy pierwszy wniosek do I edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Niestety ten nabór nie był dla naszej gminy szczęśliwy – wniosek nie uzyskał wsparcia. 

   W lutym bieżącego roku skorzystaliśmy z kolejnej szansy – po ogłoszeniu II edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – złożyliśmy wniosek o wsparcie po raz drugi. I nasze zamierzenia stały się... faktem! 

Poniżej kilka szczegółów finansowo-technicznych:
WARTOŚĆ INWESTYCJI: 9 500 000,00 zł
WKŁAD WŁASNY: 1 425 000,00 zł (15 % wartości inwestycji)
KWOTA PRZYZNANEGO DOFINANSOWANIA: 8 075 000,00 zł

   W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie o dodatkowy budynek dwukondygnacyjny o powierzchni zabudowy 772,09 m2, w którym powstaną:

  • 4 sale lekcyjne,
  • wielofunkcyjna sala sportowa z boiskiem do koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki, tenisa ziemnego,
  • szatnie, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenie trenera, pomieszczenia sanitarne, łazienka wraz z szatnią przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

   Połączenie nowego budynku z istniejącą szkołą nastąpi tzw. łącznikiem, w którym powstaną: pomieszczenie gospodarcze oraz kotłownia gazowa.

   Inwestycja obejmuje także wykonanie pełnej:

  • instalacji gazowej i grzewczej,
  • instalacji wodociągowej obejmującej wyposażenie w odpowiednią armaturę łazienkową
  • kanalizacji sanitarnej,
  • instalacji elektrycznej,
  • stolarki okiennej i drzwiowej.
  • oraz utwardzenie powierzchni przy obiekcie.

   Jednocześnie informujemy, że czekamy na wyniki trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych - PGR ogłoszonego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczonego dla gmin, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Rządowy Fundusz Polski Ład - plakat