84. rocznica wybuchu II wojny światowej

   Dla upamiętnienia 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej przedstawiciele władz samorządowych gminy Dolsk złożyli na dolskim rynku, pod pomnikiem Bohaterów Ziemi Dolskiej wiązanki kwiatów, oddając w imieniu całej społeczności, cześć mieszkańcom Ziemi Dolskiej, którzy walczyli i poświęcili dla naszej Ojczyzny to, co mieli najcenniejsze - swoje życie.

 

   Cześć ich pamięci!