Aktualności

Majówka w Dolsku
Majówka w Dolsku
22 kwietnia 2024

1 maja zapraszamy na „Kozi Jarmark” - wiosenne święto, podczas którego każdy może zaprezentować swój nietuzinkowy talent na dolskiej scenie: zatańczyć, zaśpiewać,...

Informacja o przyznaniu dotacji
Informacja o przyznaniu dotacji
16 kwietnia 2024

W dniu 20 marca 2024 roku Rada Miasta i Gminy Dolsk podjęła uchwałę Nr LXII/452/24 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty...

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat na terenie gminy Dolsk
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat na terenie gminy Dolsk
12 kwietnia 2024

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku informuje, że decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzone zostały nowe Taryfy...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dolsk w roku 2024
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dolsk w roku 2024
11 kwietnia 2024

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dolsk w roku 2024 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu nauki, edukacji, oświaty...

Zaproszenie na LXIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk
Zaproszenie na LXIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk
10 kwietnia 2024

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na LXIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2024 roku o godz. 14:00...