Aktualności

Konsultacje dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2024
Konsultacje dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2024
06 października 2023

W związku z przygotowywanym rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, Urząd Miasta i Gminy Dolsk...

Selekciaki – misja ratunkowa
Selekciaki – misja ratunkowa
02 października 2023

W ramach przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Selekciaki - misja ratunkowa” realizowanego przez Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” 29 września...

Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczyczynie
Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczyczynie
30 września 2023

Dnia 26 września 2023 roku ogłoszono wyniki drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Gminie Dolsk przyznano dofinansowanie na zadanie „Remont dachu oraz...

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo
30 września 2023

Dnia 15 września 2023 roku otrzymano informację o przyjęciu wniosku na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo Gmina Dolsk” w ramach Rządowego Funduszu...

„Na Gotyckim Szlaku”
„Na Gotyckim Szlaku”
26 września 2023

23 września, w sobotni wieczór, w kościele pw. św. Michała Archanioła w Dolsku mieszkańcy gminy wysłuchali koncertu muzyki dawnej w wykonaniu zespołu La Tempesta pod dyrekcją...

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 września 2023 roku o wniosku zakwalifikowanym do dofinansowania
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 września 2023 roku o wniosku zakwalifikowanym do dofinansowania
25 września 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk informuje, iż zgodnie z § 4. ust. 3 uchwały nr LIII/369/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 marca 2023...