Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dolsk na rok 2023
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dolsk na rok 2023
02 marca 2023

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) Burmistrz Miasta...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu - informacja
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu - informacja
24 kwietnia 2023

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu informuje wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin, że zmieniły się przepisy prawa dotyczące obowiązku posiadania aktualnych...

Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ)
Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ)
30 marca 2023

Celem badania jest dostarczenie informacji o skali uczestnictwa mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach, charakterystyka wyjazdów krajowych oraz wyjazdów zagranicznych z uwzględnieniem wydatków związanych z wyjazdami. Badanie...