Błażejewo

Wieś położona w ładnej pagórkowatej okolicy, 6 km na wschód od Dolska. Wzmiankowana w 1391 r. jako własność Dziersława z Błożejewa. W pierwszej połowie XV w. wieś należała do rodziny Błażejewskich, następnie do Jana z Chojna, którego dziedzice – Andrzej i Piotr używali nazwiska Błażejewscy. W 1673 r. wieś odkupił wielkopolski szlachcic Adam Konarzewski za sumę 24 000 zł i przekazał nowo założonej kongregacji Filipinów z Gostynia. W ich posiadaniu Błażejewo pozostawało do 1939 r.

W roku 1880 Błażejewo liczyło 13 domów i 112 mieszkańców. Znajdował się tam też folwark o powierzchni ok. 750 ha należący do klasztoru. Był on kolejno dzierżawiony, a główną specjalizacją była hodowla bydła.

Kościół św. Jakuba
Kościół św. Jakuba

Poza wsią znajduje się drewniany kościół św. Jakuba zbudowany w latach 1665-1676. Ufundował go założyciel oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze koło Gostynia – ks. Stanisław Grudowicz. Niewielka barokowa świątynia powstała w miejscu cieszącym się od dawna niezwykłą sławą. Widywano tu dziwne światła i postaci w bieli, o czym mówi legenda notowana w kronice klasztornej. Kościół zbudowano dla drwali wyrębujących okoliczne lasy potrzebne dla wznoszonej wówczas świątyni na Świętej Górze. W cennym renesansowym ołtarzu głównym, pochodzącym z kościoła na Świętej Górze, znajduje się nowa kopia obrazu Świętogórskiej Róży Duchownej. Stół ołtarzowy, tabernakulum i rzeźbione kolumny wykonane są z drewna. W predelli po obu stronach tabernakulum znajdują się malowane popiersia św. Apostołów Piotra i Pawła.

Ołtarze w kaplicach pochodzą z przełomu XVII i XVIII w. W lewym znajduje się obraz św. Józefa oraz w zwieńczeniu barokowy wizerunek św. Anny, w prawym zaś siedemnastowieczny obraz św. Jakuba, a w zwieńczeniu kopia obrazu św. Filipa Neri ze Świętej Góry. Przy drzwiach bocznych widoczna jest kropielnica wydrążona w kamieniu wydobytym z jeziora w Ostrowiecznie.

Wyposażenie kościoła zachowało cechy twórczości ludowej, m.in. polichromię autorstwa artystek ludowych z okolic Tarnowa.

Drewniana rzeźba św. Filipa Neri
Drewniana rzeźba św. Filipa Neri

Wokół kościoła umiejscowiony jest zespół drewnianych rzeźb, przedstawiających świętych, wykonanych przez okolicznych artystów ludowych. Przy wejściu na cmentarz znajduje się głaz narzutowy z tablicą z 1989 r. poświęconą poległym żołnierzom i harcerzom. Na zachodnim krańcu wsi mieści się: zespół dworski, z bezstylowym dworem, z połowy XIX w., 3 czworaki z przełomu XIX i XX w. oraz spichrz z ok. 1880 r. i stodoła z drugiej połowy XIX w. W parku zachował się pomnikowy okaz lipy drobnolistnej o obw. 590 cm. Przy szlaku rowerowym, biegnącym w stronę lasu, leży niewielkie jeziorko, nazywane Świętym. Legenda mówi o pogańskich bożkach nad jeziorem i cudach arcybiskupa Bogumiła oraz gontynie na wzniesieniu.

Głaz narzutowy z tablicą z 1989 r. poświęconą poległym żołnierzom i harcerzom
Głaz narzutowy z tablicą z 1989 r. poświęconą poległym żołnierzom i harcerzom

W sąsiedztwie kościoła stoi dom parafialny, którego budowę rozpoczęto w 1982 r. Wyposażony został w dużą salę katechetyczną, mieszkanie dla kapłana, pokoje gościnne i zaplecze magazynowe. Obecnie, po jego gruntownej przebudowie, znajdują się tam: pokoje mieszkalne, jadalnia, sala konferencyjna i zaplecze kuchenne. Dzieci i modzież wypoczywają tam podczas półkoloni, biwaków i zajęć na tzw. zielonej szkole.

Źródła tekstu:

  • Zbigniew Szmidt, Atrakcje turystyczne ziemi śremskiej
  • Zdzisława Dłużak, Dolsk moje miasto

Zdjęcia: UMiG Dolsk