Brześnica

Niewielka wieś położona w strefie wzniesień morenowych, na wysokim brzegu nad Kanałem Obry, 7 km na południowy wschód od Dolska. Nazwa miejscowości najprawdopodobniej pochodzi od słowa „brzost” oznaczającego brzozę. Pierwszy zapis w 1398 r., według którego miejscowość należała do Wojciecha z Brześnicy, asesora w Kościanie. Ostatnimi właścicielami majątku od połowy XIX w. byli Żółtowscy. Rozwijano tu wtedy hodowlę konia szlachetnego półkrwi.

W Brześnicy znajduje się dwór z pierwszej połowy XIX w. Obecnie wnętrze jest przebudowane i dostosowane do potrzeb spółdzielni rolnej „Agrofirma”. W zespole folwarcznym na uwagę zasługuje spichlerz z 1788 r. z łamanym dachem polskim.

Całość zespołu dworsko-folwarcznego otacza park krajobrazowy z przełomu XVIII i XIX w. z licznymi pomnikami przyrody m.in.: 5 dębów szypułkowych o obwodzie 365-670 cm.

W pobliżu wsi odnaleźć można duże nagromadzenie okazałych głazów narzutowych, w tym 3 pomniki przyrody o obwodzie: 1080, 1330 i 1490 cm, jedne z większych w Wielkopolsce.

W 2014 r. Gmina Dolsk pozyskała dodatkowe środki w ramach programu Leader dzięki członkostwu w LGD Gościnna Wielkopolska. W wyniku czego w: Pokrzywnicy, Trąbinku, Brześnicy oraz w Lipówce zostały wybudowane drewniane wigwamy, które zastępując świetlice wiejskie, służą lokalnym społecznościom, jako miejsca spotkań i wspólnego spędzania wolnego czasu.

Burmistrz Henryk Litka wręcza klucz sołtysowi Brześnicy Kazimierzowi Wabińskiemu
7 listopada 2014 r. Burmistrz Henryk Litka wręczył klucz sołtysowi Brześnicy Kazimierzowi Wabińskiemu, natomiast świetlicę poświęcił ks. Tomasz Buliński. Spotkanie przy kawie uświetnił występ miejscowych dzieci i młodzieży.

Źródła tekstu:

  • Zbigniew Szmidt, Atrakcje turystyczne ziemi śremskiej
  • Zdzisława Dłużak, Dolsk moje miasto

Zdjęcie: UMiG Dolsk