Centra Rehabilitacji Rolników KRUS

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS

   Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Śremie informuje, że istnieje możliwość skorzystania przez rolników i domowników (podlegających u.s.r) oraz osób pobierających okresowe świadczenie rentowe (bez orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji) z leczenia rehabilitacyjnego organizowanego w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Rehabilitacja obejmuje schorzenia narządu ruchu oraz schorzenia kardiologiczne.

   Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni, a koszt pobytu pacjenta pokrywa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

   Aby ubiegać się o rehabilitację w ośrodkach Kasy należy złożyć Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą (druk do pobrania na stronie www.krus.gov.pl) wypełniony przez lekarza leczącego oraz wyniki badań krwi, moczu, EKG, opis RTG klatki piersiowej (z ostatnich 2 lat).

   Na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej lekarz inspektor KRUS wydaje opinię o kwalifikacji do konkretnego ośrodka rehabilitacyjnego Kasy. Termin odbycia rehabilitacji ustalany jest indywidualnie.

   Osobie skierowanej na turnus rehabilitacyjny przysługuje zwrot kosztów przejazdu do Centrum Rehabilitacji (w jedną stronę) na podstawie pisemnego wniosku złożonego w CRR.

   Ponadto Oddział informuje, że osoba skierowana na rehabilitację leczniczą w Centrum Rehabilitacji zobowiązana jest do wniesienia opłaty miejscowej (klimatycznej). Opłata jest obowiązkowa i uiszczana na rzecz lokalnego samorządu za pośrednictwem Centrum Rehabilitacji. Wysokość opłaty klimatycznej uzależniona jest od miejscowości.

   Odpowiedzi na pytania związane z rehabilitacją uzyskają Państwo w Placówce Terenowej KRUS w Śremie pod numerem telefonu 61 2837869 oraz w Samodzielnym Referacie Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Poznaniu pod numerem telefonu 61 8525013.