Informacja dotycząca pojemników BIO

Informacja dotycząca pojemników BIO

   Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 poz. 906) z dniem 1 lipca 2022 r. mija termin dostosowania pojemników na bioodpady do obowiązujących przepisów. Bioodpady zbiera się w pojemnikach koloru brązowego z napisem „BIO”. Rozporządzenie dopuszcza pokrycie pojemnika kolorem tylko w części, jednak nie mniejszej niż 30 % zewnętrznej powierzchni pojemników widocznej dla korzystających z nich.

Od 1 lipca 2022 r. pojemniki niespełniające wymagań nie będą odbierane.