Informacja dotycząca zaświadczeń przy zakupie preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych

Informacja dotycząca zaświadczeń przy zakupie preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych

   Zgodnie z otrzymanym stanowiskiem Ministerstwa Aktywów Państwowych informujemy, że dostawa do gospodarstw domowych w roku 2023 węgla zamówionego i opłaconego lub zaliczkowanego w roku 2022, jest możliwa po przedłożeniu w przedsiębiorstwie zajmującym się dystrybucją węgla nowego zaświadczenia - ważnego z dniem 2 stycznia 2023 roku.

   Jeśli zatem mieszkaniec gminy Dolsk zamówił i dokonał zapłaty lub wpłaty zaliczki za węgiel i obecnie oczekuje na jego dostawę, zobowiązany jest dostarczyć do przedsiębiorstwa ROL-ZBYT w Dolsku nowego, ważnego w roku 2023 zaświadczenia uprawniającego do zakupu preferencyjnego węgla.

   Zaświadczenia wystawiane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku.

 

Komunikat dotyczący zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych w roku 2023
(z dnia 2 stycznia 2023 r.)