Informacja o zgłaszaniu uwag do uproszczonej oferty pt. „Z naturą w Księginkach”

Informacja o zgłaszaniu uwag do uproszczonej oferty pt. „Z naturą w Księginkach”

   Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) zamieszczamy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Paradoks

Tytuł zadania publicznego: Z naturą w Księginkach

Termin realizacji: 15.10.2022 r. – 20.11.2022 r.

Uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy:

  • przesłać na adres poczty elektronicznej: umig@dolsk.pl
    lub
  • dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk w godzinach pracy urzędu
    lub
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk (decyduje data wpływu)

w terminie do dnia 26 września 2022 roku na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu.

Pliki do pobrania