Intronizacja Króla Kurkowego

Miejscowość: Dolsk
Miejsce: rynek, Strzelnica Bractwa Kurkowego
Data: 26 czerwca 2022 r.
Organizator: Bractwo Kurkowe w Dolsku
Kontakt: Jan Ciszewicz, tel. 605 210 893