Komunikaty

Wykaz o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Dolsku
Wykaz o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Dolsku
12 czerwca 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - lokal mieszkalny nr 3...

Komunikaty Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z miesiąca czerwca 2024 roku
Komunikaty Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z miesiąca czerwca 2024 roku
03 czerwca 2024

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 3 czerwca 2024 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na...

Konsultacje nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem...
Konsultacje nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem...
31 maja 2024

Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 28/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia...

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
28 maja 2024

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego wydanego przez IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu z dnia 28.05.2024...

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
22 maja 2024

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego wydanego przez IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu z dnia 21.05.2024...

Ogłoszenie o zamówieniu (roboty budowlane) - „Remont ul. Garncarskiej w Dolsku”
Ogłoszenie o zamówieniu (roboty budowlane) - „Remont ul. Garncarskiej w Dolsku”
14 maja 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza przetarg (roboty budowlane) na: „Remont ul. Garncarskiej w Dolsku”. Link do platformy eZamawiającego: https://gminadolsk.ezamawiajacy.pl...