Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 3 października 2022 r.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 3 października 2022 r.
03 października 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk podaje do publicznej wiadomości informację o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu dodatkowo planowanych przez Koło Łowieckie nr 75 KNIEJA...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 września 2022 r.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 września 2022 r.
30 września 2022

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie decyzji...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 września 2022 r.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 września 2022 r.
19 września 2022

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG” na...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 września 2022 r.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 września 2022 r.
19 września 2022

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Gospodarstwa Rolnego do chowu cieląt i młodych...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 września 2022 r.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 września 2022 r.
19 września 2022

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy Dolska w ciągu drogi wojewódzkiej nr...