Konsultacje dotyczące określenia lokalizacji masztu z flagą w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”

Konsultacje dotyczące określenia lokalizacji masztu z flagą w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”

   Pragniemy poinformować, że Gmina Dolsk wzięła udział w projekcie „Pod biało-czerwoną” i zakwalifikowała się do jego etapu finałowego związanego z zakupem i montażem masztu z biało-czerwoną flagą.
 
   Zgodnie z regulaminem projektu, miejsce instalacji masztu wskazuje gmina po konsultacjach z mieszkańcami. 

   Tutejszy samorząd proponuje dwie lokalizacje masztu: 

  • Lokalizacja I – Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku
  • Lokalizacja II – Punkt Widokowy przy ul. Widokowej w Dolsku

   Wybór lokalizacji masztu zależy od mieszkańców, dlatego zachęcamy do udziału w głosowaniu.

   Zgłoszenia można dokonywać w terminie do dnia 13 marca 2022 r.:

  • w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dolsk.pl *
  • w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk lub listownie *

 

* W treści wiadomości/pisma należy wskazać: „lokalizacja I” lub „lokalizacja II”