Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dolsk na lata 2023-2032”

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dolsk na lata 2023-2032”

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza konsultacje społeczne projektu

„Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dolsk na lata 2023-2032”

   Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), uchwały nr XL/276/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dolsk na lata 2023-2032 oraz Zarządzenia Nr 49/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dolsk na lata 2023-2032.

   Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk zaprasza sąsiednie gminy, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Miasta i Gminy Dolsk do konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dolsk na lata 2023-2032”. Do wskazanych podmiotów zostaną wysłane informacje o konsultacjach. 

   Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 20 czerwca 2022 r. do 25 lipca 2022 r. i mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dolsk na lata 2023-2032” oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

   Konsultacje prowadzone są w następujących formach:

  1. Z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, dostępnego także w formie papierowej w pokoju nr 17 Urzędu Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk. Wypełnione czytelnie formularze będzie można złożyć w następujący sposób:
    • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk;
    • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk wpisując w tytule Formularz - strategia rozwoju (decyduje data wpływu do Urzędu);
    • pocztą elektroniczną (zeskanowany formularz) na adres: umig@dolsk.pl wpisując w tytule Formularz - strategia rozwoju.
  2. Spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odbędzie się 14 lipca (czwartek) 2022 r. o godz. 16:00 w sali widowiskowej w Dolsku.

   Uwagi niepodpisane imieniem i nazwiskiem, złożone w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk.

 

Ankieta na potrzeby sporządzenia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dolsk na lata 2023-2032”

 

Ostatnia aktualizacja:
4 sierpnia 2022 r.

Pliki do pobrania