Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Dolsk
Plac Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk

tel. +48 61 28-25-001, 28-25-017, 28-25-172
e-mail: umig@dolsk.pl

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/umigdolsk/SkrytkaESP

Numer konta bankowego:
58 9084 1013 0200 0143 2000 0001

Godziny urzędowania:
Poniedziałek 7:00 - 15:00
Wtorek 7:00 - 15:00
Środa 7:00 - 16:00
Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 14:00
Burmistrz

Tomasz Frąckowiak

Zastępca Burmistrza, Sekretarz

Mirella Godawa

Skarbnik

Magdalena Surmicka

Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się:

   Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243, Dz. U. z 2012 r., poz. 986) i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

   Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

   Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres: umig@dolsk.pl
  • drogą pocztową na adres: Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk