Obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w części Gminy Dolsk

Obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w części Gminy Dolsk

   Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu kościańskiego, leszczyńskiego, gostyńskiego i śremskiego, miejscowości Gminy Dolsk – Gawrony, Mełpin, Międzychód, Drzonek oraz lewa strona – wzdłuż drogi wojewódzkiej 434 do miejscowości Księginki, Pinka, Kotowo, Lubiatowo, Lubiatówko, Dolsk i Małachowo, zostały określone jako OBSZAR ZAGROŻONY wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

  1. wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstwa bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
  2. transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,
  3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

  1. oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
  2. zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
  3. niezwłocznie powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie.

   Poniżej do pobrania Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2022 r. wraz z załącznikiem graficznym określającym obszar zapowietrzony i zagrożony.

Pliki do pobrania

Obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń - mapa