Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 8 września 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 8 września 2022 r.

   Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk, podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy Dolska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia i zgromadzonej dokumentacji.

Pliki do pobrania