Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego

   Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Dolsk w roku 2023

   Uwagi i propozycje zmian do przedłożonego projektu uchwały należy składać na formularzu konsultacji dostępnym do pobrania poniżej lub w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk.

Formularz można złożyć w formie elektronicznej na adres: umig@dolsk.pl lub w formie papierowej:

  • w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk w godzinach pracy urzędu 
  • przesłać pocztą na adres urzędu

w terminie do dnia 10 lutego 2023 roku

   W załączeniu projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Dolsk w roku 2023.

Pliki do pobrania